Každá odpověď se skrývá uvnitř vlastní duše

Výstava obrazů Cesty duše i těla

Od 1. do 17. července 2016 v GaleriiHolandský dům, Holandská 118, Beroun.

Více na: http://mkcberoun.cz/akce/margit-petrickova-cesty-duse-i-tela-vystava-obrazu-holandsky-dum

Srdečně všechny zvu!

Proč vlastně Maia?

Mája či Mahámája byla matkou buddhy Šákjamuniho, zakladatele buddhismu. V sanskrtu i páli znamená Mája "iluzi" či "přelud".  

Májá, v dévanágarí, je pojem z oblasti indických náboženství, který může mít mnoho různých významů. Podle tradičního podání si člověk vlivem máji myslí, že může být šťastný v pomíjivém hmotném světě. Májá je příčinou utrpení člověka a jeho neschopnosti být šťastný. Vlivem máji člověk zapomíná na svou božskou podstatu a zaplétá se čím dále tím více do zákonitostí karmy. Májá je iluze, trik, přelud, který zmate člověka tak, že si myslí, že věčnost a štěstí lze najít uspokojením tužeb hmotného světa, který je ve skutečnosti pomíjivý a plný utrpení. 

Májá v budhismu: Jelikož vše je pomíjivé, je proto strastné, a co je pomíjivé, nemůže být považováno za pravé já. Proto bylo pro Buddhu důležité vymanit se z neustálého koloběhu existence, která je ve své podstatě strastiplná, jelikož vše, co máme rádi, budeme muset jednoho dne opustit. Nikde na světě nemůžeme nalézt místo, kde bychom se mohli v bezpečí ukrýt (čili neexistuje žádné naše pravé já, žádná duše atd.).

 JAK TEDY ODHALIT PRAVOU PODSTATU A NEPODLEHNOUT ILUZI ČI KLAMU?

I. GRAFOLOGICKÝ ROZBOR PÍSMA

Na základě ručně psaného textu na nelinkovaný arch formátu A4 lze odhalit vztah mezi rukopisem osobnosti a jejími psychosomatickými vlastnostmi. Představuje ve své nejlepší tradici syntézu teorie, řemesla a umění. Grafologie popisuje relativně celou osobnost včetně sociálních a morálních vlastností a také se snaží zachytit oblasti struktury osobnosti ve vzájemných vztazích včetně prožívání ve specifických situacích.

II. ARTE TERAPEUTICKÉ TECHNIKY

Souhrnně lze tyto techniky nazvat metodou, která umožňuje svépomocí dosáhnout vlastního rozvoje. Arteterapie v širším slova smyslu znamená léčbu uměním, včetně hudby, poezie, prózy, divadla, tance a výtvarného umění. Arteterapie v užším slova smyslu znamená léčbu výtvarným uměním. Je to organizovaný, cílený terapeutický proces, realizovaný individuálně či ve skupině, který řídí a usměrňuje speciálně školená osoba, arteterapeut.

III. SYMBOLOGIE

Tato technika umožňuje pomocí archetypálních symbolů, které jsou hluboce zasuty v našem podvědomí a jsou staré jako lidstvo samo, odhalit vlivy současné/dané situace či okamžitých palčivých otázek klienta a pomoci uvědomit si podstatu krizové situace a východiska z ní. 

Všechny uvedené techniky zahrnují psychologii písma, hledání cesty k sobě přes kreativitu a také rozbor aktuální situace pomocí archetypální symboliky.inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.